Общи условия - interfish

Interfish магазин лидер за рибарите в София

BulgarianEnglishItalian
Към съдържанието

Общи условия

                                                                  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.interfish.bg Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона /купи потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение  на файловете на сървъра на www.interfish.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информацияв изпълнение на задълженията си като администратор на лични данни във връзка с GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.) Ви предоставя информация относно обработването на Ваши лични данни в организацията.За изпълнение на Вашите спедиторски, куриерски поръчки,събира следните Ваши лични данни:
Име и фамилия
   Име на фирма
   E-mail
   Телефон
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на / interfish.bg / не представляват правно обвързваща оферта, а са  демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктов асортимент на нашата фирма .
4. След кликане на бутона "купи", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в /количката/. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА
След потвърждение от страна на ИНТЕРКАРП ЕООД за наличност на поръчаната стока и предплащане ,ако надвишава 205 лева до 5 кг и е за сметка на ПРОДАВАЧА ПРИ УСЛОВИЕ ОТ ОФИС ДО ОФИС, бива изпратена с куриер на    
- Спиди

- Еконт

- DPD - само за клиенти извън България

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане загубване на стоката /при доставката от спедитор.Веднага след предаване на стоката на куриер,ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска,който се прехвърля върху потребителя/клиента.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай,че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ИНТЕРКАРП ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка,изявлението има обвързваща сила.При посочени неверен или сгрешен адрес,лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ,ИНТЕРКАРП ЕООД не е обвързана със задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки,който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу,отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.В случай,че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ИНТЕРКАРП   ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.Фактура и касов бон се издават след изрично споразумение между страните /ТЪРГОВЕЦ- КЛИЕНТ/.
Ако клиента посочи друга фирма за транспорт,освен тези посочени от нас, то безплатния транспорт отпада.

III. СРОК НА ДОСТАВКА
Срока на доставка е до 7 работни дни и в случая след постъпване на паричния превод към нашата фирма вие избирате начина на предплащане-БАНКОВ ПРЕВОД,ПАРИЧЕН ПРЕВОД ЧРЕЗ SPEEDY,ECONT. Някои от стоките които са поръчани единствено и само за клиента се изчаква до получаването им, в рамките на определения от производителя срок.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране .
-Транспортът в рамките на България е в лева според тарифите на спедиторите с която е транспортирана стоката на поръчката.
- В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
- Заплащането става чрез :

- Банков превод

- Наложен платеж
/цена на стока плюс транспорт !!!/

- Western Union само за клиенти извън България

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www. interfish.bg /.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка,като носи пълна отговорност за опазването на своите данни. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
12.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /www. interfish.bg /.
13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от /interfish.bg /услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
13а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
14. ИНТЕРФИШ ИН КО ЕООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на / www.interfish.bg/.
15. ИНТЕРФИШ ИН КО ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИНТЕРФИШ ИН КО ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта/www.interfish.bg /не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез / www.interfish.bg /.Фирмата  не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
16  ИНТЕРФИШ ИН КО ЕООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани, за да подобрява предлаганите услуги и информира за текущи промоции и новости .
17. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на нашата фирма.
18. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ
19. ИНТЕРФИШ ИН КО ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни и притежава удостоверение за работа с лични данни 293252. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на клаузите на настоящите Общи условия,  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
20. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX .РЕКЛАМАЦИИ:
Ако има доказан установен дефект от производителя,Клиента може да получи замяна на продукта.
Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана с транспорт за сметка на клиента.
Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите. Тази клауза не важи за физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон. В такъв случай се прилагат условията на Закона за задълженията и договорите!Назад към съдържанието